Happy Fit Rijswijk

Happy Fit Rijswijk

Happy Fit is een programma om de gezonde leefstijl onder Rijswijkers (0 tot 100 jaar) te bevorderen. Met het programma wil de gemeente een blijvende boost geven aan de lokale volksgezondheid. Hiervoor werken vele Rijswijkse ondernemers, organisaties en instellingen, zoals sportscholen, sportverenigingen, fysiotherapeuten, diƫtisten, personal trainers, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties al twee jaar enthousiast samen. De speerpunten waarop wordt ingezet zijn:

  • Gezonde leefstijl
  • Genotsmiddelen (bevorderen van het niet roken/terugdringen van schadelijk alcoholgebruik)
  • Overgewicht en obesitas (bevorderen van gezond gewicht)
  • Sociale weerbaarheid (preventie van depressie en versterking van sociale weerbaarheid)
  • Eenzaamheid
  • Diabetici
Geverifieerd door MonsterInsights