Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuners Delft voor Elkaar

De verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar zijn actief voor alle sportverenigingen in Delft (met uitzondering van studentensportverenigingen). Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het functioneren van de vereniging. Dit doen zij geheel kosteloos. De verenigingsondersteuners zetten zich in op de volgende drie themalijnen:

1. Vitaliseren van sportverenigingen

De verenigingsondersteuners ondersteunen verenigingen bij organisatorische en bestuurlijke versterking. Daarnaast stimuleren de verenigingsondersteuners de samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid zodat sportverenigingen een structureel goed georganiseerd, gevarieerd, samenhangend en optimaal beschikbaar sportaanbod voor alle inwonersgroepen in Delft mogelijk kunnen maken.

Wil je meer weten wat we voor jouw sportvereniging kunnen betekenen omtrent het vitaliseren van jouw sportvereniging? Klik HIER.

2. Sportstimulering- en innovatie

Alle Delftenaren een leven lang bewegen en sporten: jong en oud, rijk en arm, talent en gezelligheidssporter, met en zonder beperking. Om dit te bereiken stimuleren de verenigingsondersteuners de sportverenigingen in Delft om een sportaanbod op te zetten voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur. De verenigingsondersteuners stimuleren dat verenigingen en andere maatschappelijke instellingen in staat zijn om samen dat inclusieve sportaanbod te organiseren. Zo draagt de sport, vanuit haar intrinsieke waarde en organisatiekracht, aantoonbaar bij aan de maatschappelijke versterking van Delft.

Wil je meer weten wat we voor jouw sportvereniging kunnen betekenen omtrent sportstimulering en -innovatie? Klik HIER.

3. Sport in het sociaal domein

De verenigingsondersteuners stimuleren en faciliteren sportverenigingen en maatschappelijke organisaties actief, om  gezamenlijk bepaalde achterstanden op velerlei gebieden tegen te gaan. Dit doen zij binnen hun mogelijkheden en stemmen dit af op de vraag vanuit doelgroepen en wijken. De huidige prioriteiten binnen het sociaal domein gelden hierbij als leidraad: inclusie, werk en participatie.

Wil je meer weten wat we voor jouw sportvereniging kunnen betekenen omtrent sport in het sociaal domein? Klik Hier.

Benieuwd hoe je met je vereniging nog meer stappen voorwaarts kan zetten? Wij komen graag langs voor een bak koffie en een goed gesprek!

Neem contact op

Voor vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: vo.delft@haaglandenbeweegt.nl.

Team Verenigingsondersteuners – Delft voor Elkaar

Het Delftse Sportakkoord

De sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat is het doel van het Sportakkoord. Dat lukt alleen als gemeenten daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom heeft minister Bruins alle gemeenten opgeroepen een eigen lokaal sportakkoord op te stellen. Met dit Sportakkoord geeft Delft gehoor aan deze oproep.

De ambitie luidt: Alle Delftenaren een leven lang laten bewegen en sporten: jong en oud, rijk en arm, talent en gezelligheidssporter, met en zonder beperking. Om dat te bereiken, stimuleert de gemeente dat er een sportaanbod is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur, en dat verenigingen en andere maatschappelijke instellingen in staat zijn om samen dat inclusieve sportaanbod te organiseren. Zo draagt de sport, vanuit haar intrinsieke waarde en organisatiekracht, aantoonbaar bij aan de maatschappelijke versterking van Delft.

Bekijk het Delftse Sportakkoord HIER.

Geverifieerd door MonsterInsights