Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning Haaglanden Beweegt

Onze verenigingsondersteuners zijn actief voor alle sportverenigingen in Delft (met uitzondering van studentensportverenigingen). Op deze pagina leest u wat de verenigingsondersteuners doen en vindt u de contactgegevens per wijk.

Wat doen wij?

De verenigingsondersteuners geven informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het functioneren van de vereniging. Dit doen zij geheel kosteloos. De verenigingsondersteuners zullen zich specifiek inzetten op de volgende drie themalijnen:

1. Vitaliseren van sportverenigingen

De verenigingsondersteuners ondersteunen verenigingen bij organisatorische en bestuurlijke versterking. Daarnaast stimuleren de verenigingsondersteuners de samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid zodat sportverenigingen een structureel goed georganiseerd, gevarieerd, samenhangend en optimaal beschikbaar sportaanbod voor alle inwonersgroepen in Delft mogelijk kunnen maken.

2. Sportstimulering- en innovatie

Alle Delftenaren een leven lang bewegen en sporten: jong en oud, rijk en arm, talent en gezelligheidssporter, met en zonder beperking. Om dit te bereiken stimuleren de verenigingsondersteuners de sportverenigingen in Delft om een sportaanbod op te zetten voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur. De verenigingsondersteuners stimuleren dat verenigingen en andere maatschappelijke instellingen in staat zijn om samen dat inclusieve sportaanbod te organiseren. Zo draagt de sport, vanuit haar intrinsieke waarde en organisatiekracht, aantoonbaar bij aan de maatschappelijke versterking van Delft.

 

3. Sport in het sociaal domein

De verenigingsondersteuners stimuleren en faciliteren sportverenigingen en maatschappelijke organisaties actief, om  gezamenlijk bepaalde achterstanden op velerlei gebieden tegen te gaan. Dit doen zij binnen hun mogelijkheden en stemmen dit af op de vraag vanuit doelgroepen en wijken. De huidige prioriteiten binnen het sociaal domein gelden hierbij als leidraad: inclusie, werk en participatie.

 

Benieuwd hoe je met je vereniging nog meer stappen voorwaarts kan zetten? Wij komen graag langs voor een bak koffie en een goed gesprek!

* Onder Wippolder valt ook Ruiven

** Onder Vrijenban valt ook Delftse Hout