Verenigingsondersteuning Delft voor Elkaar

Verenigingsondersteuning

Met ingang van 2020 is het team van Sportief Besteed Groep uitgebreid met een vijftal Verenigingsondersteuners verdeeld over alle Delftse wijken. Zij zullen zich met name bezighouden met de ondersteuning van sportverenigingen binnen de drie themalijnen uit het ‘Uitvoeringsplan Sport & Bewegen Gemeente Delft 2018-2025’, namelijk: Vitaliseren Sportverenigingen, Sport in het sociaal domein en Sportstimulering en –innovatie.

3 themalijnen:

 • Vitaliseren sportverenigingen
  • verenigingen begeleiden naar meer vitaliteit en helpen zich daarbij te ontwikkelen
 • Sport in het sociaal domein
  • De maatschappelijke rol van sport, en de sportvereniging in het bijzonder, verder uitbouwen
 • Sportstimulering en -innovatie
  • Om meer inwoners voldoende in beweging te krijgen zijn meer en andere projecten nodig en moet de samenwerking daarbij worden verstevigd


Rol van de verenigingsondersteuner:

 • KENNISDELER
  De Verenigingsondersteuner helpt met name sportverenigingen vanuit inhoudelijke kennis over verschillende thema’s
 • VERBINDER
  De Verenigingsondersteuner zal zich bezighouden met het creeëren van draagvlak en overeenstemming bij de sportvereniging en daarnaast samenwerkingen initiëren met verschillende organisaties in het sociale domein
 • BEGELEIDER
  De verenigingsondersteuner helpt sportverenigingen om bepaalde knelpunten en vraagstukken zelf op te lossen