Open club Den Haag

Open club Den Haag

Sportverenigingen zijn voor de Haagse sportinfrastructuur van onschatbare waarde. Ze brengen duizenden Hagenaars in beweging, organiseren vrijwilligersplaatsen en creëren waardevolle vrijetijdsbesteding en ontmoetingen. De sportvereniging heeft voor Den Haag een grote maatschappelijke meerwaarde. Maar net als in andere delen van het land is er ook in Den Haag een grote groep inwoners die te weinig beweegt en/of participeert in de samenleving. De coronasituatie heeft des te meer aangetoond hoe belangrijk bewegen en een actieve leefstijl is. De sportvereniging kan een grote rol spelen in het bereiken en betrekken van nog meer inwoners, door letterlijk hun deuren te openen voor de wijk.

Door het aanstellen van combinatiefunctionarissen wordt een vereniging ondersteunt bij het oppakken van deze sociaal maatschappelijke rol. De combinatiefunctionarissen adviseren sportverenigingen bij het bedenken van activiteiten, dragen projecten aan om maatschappelijk actief te worden, denken mee met het omzetten van maatschappelijke visies naar concrete plannen en brengen ze in contact met andere maatschappelijke organisaties binnen de wijk.
De ondersteuning die vanuit onze combinatiefunctionarissen wordt geleverd is geen vaste formule. Per sportvereniging wordt op maat gewerkt voor eigenheid, haalbaarheid en duurzaamheid.

Geverifieerd door MonsterInsights