Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches Delft voor Elkaar

Delft is een actieve sportgemeente waar veel wordt georganiseerd. De buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar zetten sport in als middel om iedereen (van 0-100 jaar) mooie resultaten te laten behalen. Sport gaat wat ons betreft over lekker actief en gezond bewegen, waarbij iedereen die meedoet – ook buiten de sport – meer in het leven staat.

Wij zijn overal te vinden: in aandachtswijken, op basisscholen, bij sportverenigingen, dagbestedingsprojecten, sportevents en playgrounds. Wij bedenken, voeren uit, coördineren en praten met uiteenlopende partners om diverse interventies voor elkaar te krijgen. Denk aan dansprojecten, naschoolse playground-activiteiten, clinics met eind-evenementen, bewegingslessen voor ouderen en activiteiten waar buren met elkaar in contact komen.

Stimuleren beweegmogelijkheden

De buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar stimuleren en optimaliseren sport- en beweegmogelijkheden voor Delftse inwoners. De specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de jeugd, ouderen en kwetsbare inwoners.
Zij werken gebiedsgericht samen met sportverenigingen, scholen en partners uit het sociaal domein. Samen stimuleren zij de Delftse inwoners om (meer) te bewegen en gezonde(re) keuzes te maken. Dit doen ze onder andere door het aanjagen of uitvoeren van laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden in de wijken en bij de sportverenigingen. Maar ook door gezonde leefstijl programma’s voor kwetsbare doelgroepen. Tevens zetten ze sport en bewegen in als middel om andere maatschappelijke doelen te behalen, denk aan (re)integratie, weerbaarheid en tegengaan van eenzaamheid.

 

Waar de buurtsportcoaches voor gaan en voor wie zij er zijn:

  • Wekelijks aanbod voor kinderen
  • Mensen met overgewicht
  • Jongeren
  • Ouderen/senioren
  • Statushouders en migranten vrouwen
  • Gezonde leefstijl programma’s
  • Programma’s voor primair onderwijs, middelbare scholen en speciaal onderwijs
  • COPD en CVA
  • Samenwerkingen met verenigingen: Delft Try Out en Walking Football

Stuctureel aanbod en vakantieactiviteiten

Het structurele aanbod en vakantieactiviteiten die georganiseerd worden door de buurtsportcoaches zijn te vinden op www.sportenindelft.nl. Neem een kijkje en beweeg mee!

Kom in contact met de buurtsportcoach in jouw wijk!

Geverifieerd door MonsterInsights