Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar stimuleren en optimaliseren sport- en beweegmogelijkheden voor Delftse inwoners. Onze specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de jeugd, ouderen en kwetsbare inwoners.

We werken gebiedsgericht samen met sportverenigingen, scholen en partners uit het sociaal domein. Samen stimuleren we de Delftse inwoners om (meer) te bewegen en gezonde(re) keuzes te maken. Dit doen we onder andere door het aanjagen of uitvoeren van laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden in de wijken en bij de sportverenigingen. Maar ook door gezonde leefstijl programma’s voor kwetsbare doelgroepen. Tevens zetten we sport en bewegen in als middel om andere maatschappelijke doelen te behalen, denk aan (re)integratie, weerbaarheid en tegengaan van eenzaamheid.

 

Doelgroepen waar wij mee werken zijn:

 • Wekelijks aanbod voor kinderen
 • Mensen met overgewicht
 • Jongeren
 • Ouderen/senioren
 • Statushouders
 • Migranten vrouwen
 • Gezonde leefstijl programma’s
 • Programma’s voor middelbare scholen
 • Programma’s voor speciaal onderwijs
 • COPD
 • CVA
 • Welzijn op recept beweegt
 • Beweegkuur
 • Leef je Fit
 • Fietslessen voor vrouwen
 • Boodschappen en uitjes dienst Delft
 • Samenwerkingen met verenigingen: Delft Try Out en Walking Football

Over Sportief Besteed Groep

Klik op de knop hieronder en bekijk de mogelijkheden

Blijf op de hoogte:

Bedrijfsgegevens

Haaglanden Beweegt
Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

KvK: 55 640 990
Rek: NL12 RABO 0102 9131 53
BTW: 8517.98.238.B01

Social Media