Ons aanbod

Een positieve sportcultuur in de gemeente Lansingerland

Sportcoach Jeugd

De functie van een sportcoach jeugd in Lansingerland omvat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden gericht op het ondersteunen, begeleiden en faciliteren van sportactiviteiten en sportprogramma’s voor de jeugd in de gemeente. 

Programma-ontwikkeling

Samenwerking met aanbieders

Promotie van sportparticipatie

Inclusiviteit en diversiteit

Het bevorderen van een inclusieve en actieve gemeenschap

Sportcoach kwetsbare doelgroepen

Onze sportcoaches ondersteunen aanbieders in het begeleiden, ondersteunen en motiveren van mensen uit kwetsbare doelgroepen bij het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. De rol van de sportcoach is van groot belang om deze groepen te helpen bij het overwinnen van drempels en het genieten van de vele voordelen die sport en beweging bieden.

Verhoogde participatie

Maatschappelijke inclusie

Preventie van gezondheidsproblemen

Kwaliteit van leven verbeteren

Thema's Sportief Besteed Groep
De culturele sector laten bloeien

Cultuurcoach

Een cultuurcoach vervult een cruciale rol in het ondersteunen en bevorderen van culturele activiteiten binnen onze gemeenschap. Een cultuurcaoch zet zich in om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen en om het culturele leven in de gemeente Lansingerland te verrijken.

Advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van culturele projecten en activiteiten

Netwerken en samenwerkingen stimuleren

Cultuureducatie bevorderen

Promotie en marketing

Versterken en ondersteunen van het lokale verenigingsleven

Verenigingsadviseur

De verenigingsadviseur ondersteunt en versterkt lokale verenigingen en organisaties binnen de gemeente Lansingerland. Deze functie heeft als doel om het verenigingsleven te bevorderen en te stimuleren, waardoor het sociale weefsel en de gemeenschapszin in Lansingerland worden versterkt.

Advies en ondersteuning

Training en workshops

Netwerken en samenwerken

Beleidsbeïnvloeding

Thema's Sportief Besteed Groep
Jongeren op gezond gewicht

JOGG-regisseur

De functie van een JOGG-coördinator in Lansingerland is van cruciaal belang voor het succes van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), een landelijk initiatief gericht op het terugdringen van overgewicht en obesitas onder jongeren. 

Ondersteuning bij bewustwording en communicatie

Samenwerking bij interventies

Toegang tot netwerken

Monitoring en evaluatie

online beweegplatform dé oplossing voor een actieve gemeente

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Overzicht activiteitenaanbod

Datagestuurd werken

Toegang sociale regelingen

Verhoogde participatie

Inzicht in impact

Inclusieve samenleving

Geverifieerd door MonsterInsights